Strona główna Mapa strony Kontakt email
Znajdujesz się w:
»
Strona główna
»
Informacje
Wyszukiwanie

Informacje

 

 

 

Stopnie alarmowe na terytorium RP

W związku z organizacją obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau
z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz zagranicznych gości, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych podpisał Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.

2 stopień BRAVO – na obszarze województwa małopolskiego, 1 stopień ALFA na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 1 stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązują od dnia 23 stycznia 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 23.59.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe
do działania. Wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia, BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego
i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Stopnie z rozszerzenie CRP dotyczą zagrożeń w cyberprzestrzeni.

ZASADY ZABEZPIECZENIA przed AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt przed przypadkowym przeniesieniem czynników zakaźnych w sposób mechaniczny:

 • nie kupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego - dla zdecydowanej większości ognisk stwierdzonych w 2016 r. jako przyczynę przeniesienia zakażenia wirusem ASF, na podstawie wyników dochodzeń prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Policję, wskazuje się nielegalną działalność człowieka (osoby prowadzące nielegalne lub niezgodne z przepisami prawa działania w zakresie przemieszczania świń/dzików lub pozyskanych z nich produktów);
 • nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
 • unikanie kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie;
 • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
 • utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
 • zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);
 • rezygnacja z udziału w polowaniach;
 • nie wnoszenie do gospodarstw części dzików;
 • zachowanie podstawowych zasad higieny:
  • odkażanie rąk i obuwia,
  • stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,
  • okresowe odkażanie odzieży ochronnej i narzędzi;
 • zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
 • uniemożliwienie osobom postronnym (nie zajmującym się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie) wchodzenia - zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem - do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie.

Ponadto należy ściśle stosować się do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.

 

 

CZAD CICHY ZABÓJCA – zasady postępowania  

W związku z nadchodzącym okresem grzewczym przypominamy o podstawowych zasadach bezpiecznego użytkowania urządzeń i instalacji grzewczych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe w obiektach.

            Zgodnie z art. 62 „Prawa budowlanego” obiekty budowlane powinny być                      w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych                         i wentylacyjnych). Kontrolę, o której mowa, powinny przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

            Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych winno być prowadzone nie rzadziej niż:

 • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku,
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej  2 razy                 w roku.

Szczególną ostrożność należy zachować przy użytkowaniu urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną (farelki, dmuchawy itp.), które to urządzenia posiadają elementy grzewczy, które nagrzewają się do wysokich temperatur. Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń, ich wadliwa praca lub pozostawianie bez dozoru mogą być przyczyną pożaru.

Zabronione jest wykonywanie następujących czynności pożarowo niebezpiecznych:

 • używanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
 • eksploatacja instalacji i urządzeń, których stan techniczny może przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenianie ognia.
 • naprawianie bezpieczników i innych zabezpieczeń urządzeń i instalacji  
  w sposób prowizoryczny, zmieniający ich pierwotne właściwości (dot. np. wkładek topikowych, zaworów bezpieczeństwa itd.).
 • pozostawiania bez dozoru włączonych urządzeń nie przystosowanych
  do pracy ciągłej.

 

Kolejnym z zagrożeń podczas okresu grzewczego jest występowanie tzw. „cichego zabójcy” czyli tlenku węgla (czadu). Jest to gaz bezwonny, bezbarwny, nieco lżejszy od powietrza, który powstaje w wyniku niepełnego spalania. Zbyt słaba wentylacja (szczelnie zamknięte okna, niedrożna wentylacja) mogą być przyczyną wydzielania się tej zabójczej dla naszego organizmu substancji. Dlatego należy stosować się do podanych poniżej zaleceń. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe, olejowe i kuchnie gazowe.

Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Do grupy największego ryzyka należą:

 • noworodki i niemowlęta,
 • dzieci,
 • kobiety ciężarne,
 • osoby w podeszłym wieku,
 • osoby z wadami serca oraz chorobami oskrzelowo – płucnymi,

Należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

 • dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia.
 • uchylić okno w mieszkaniu podczas korzystania z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej).
 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych.
 • przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby.
 • użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta, kontrolować stan techniczny tych urządzeń.
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej (kartka powinna przywrzeć do otworu).
 • często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić rozszczelnienie okien w tych pomieszczeniach.
 • rozmieścić czujki tlenku węgla w tej części domu gdzie śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa czujki można zamontować w każdym pomieszczeniu.
 • nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeśli drzwi garażu pozostają otwarte.
 • nie bagatelizować objawów zatrucia tlenkiem węgla takich jak duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania. Mogą to być objawy zatrucia czadem. W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy, wyjść na świeże powietrze, wezwać służby ratownicze.
Kalendarium
Sierpień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Godzniny otwarcia
Dane kontaktowe
Dane adresowe
Newsletter
Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00 śr: 8:00 - 16:00
tel: 055 2341884, fax: 055 2340871
Email: sekretariat@gminaelblag.pl
Gmina Elbląg,
82-300 Elbląg, ul Browarna 85